GL EN

Áreas temáticas

Nanomateriais

As investigacións sobre materiais a nanoescala propias desta área xiran arredor da nanocatálese, biosensores, nanofotónica, nanomagnetismo e nanovacinas.

Cinbio, Nanomateriais
 • Nanocatálise

  Fabricación de nanocatalizadores.

  Propiedades estruturais, ópticas e magnéticas de nanomateriais híbridos.

 • Nanofotónica

  Desenvolvemento de sistemas para fototerapia baseados en nanomateriais.

 • Nanovacinas

  Uso de nanomateriais para desenvolver vacinas preventivas e terapéuticas.

 • Biosensores

  Desenvolvemento e implementación de nanomateriais para o seu uso como biosensores e sistemas de liberación de fármacos.

  Deseño e fabricación de nanosensores plasmónicos.

 • Nanomagnetismo

  Nanomateriais magnéticos para aplicacións biorrelacionadas.

  Deseño de vehículos magnéticos autopropulsados para aplicacións biomédicas.

  Deseño, fabricación e caracterización de nanomateriais con propiedades avanzadas.