GL EN

Áreas Temáticas

Cinbio

Nanomateriais

Na área de nanomaterias, o CINBIO concéntrase principalmente en tres prioridades de investigación: o estudo e a aplicación de propiedades ópticas e catalíticas, propiedades magnéticas e térmicas, así como propiedades de transporte en diversos materiais e sistemas. Esta investigación ten como obxectivo avanzar na comprensión destas propiedades, principalmente no contexto da área de biomedicina, pero non se limita a iso, xa que esta área pode ter un impacto significativo en múltiples campos da ciencia e da tecnoloxía.

CINBIO 2

1.1. Propiedades ópticas e catalíticas

Esta liña de investigación está dedicada ao desenvolvemento de nanomateriais de vangarda con propiedades ópticas e catalíticas únicas. A investigación céntrase na creación de nanomateriais que exhiban características ópticas novas, así como comportamentos catalíticos, que teñen un potencial particular en aplicacións de terapias avanzadas e de biosensores. A través do uso innovador da nanotecnoloxía, o noso obxectivo é achandar o camiño para crear terapias e biosensores de próxima xeración que poidan mellorar de xeito significativo a diagnose, o tratamento e os resultados xerais da atención médica.

1.2. Propiedades magnéticas e térmicas

Esta liña de investigación ten como obxectivo desenvolver nanomateriais de última xeración que poidan funcionar como portadores altamente efectivos para a entrega de medicamentos en aplicacións terapéuticas avanzadas e tecnoloxías de imaxe. O noso traballo céntrase na creación de novos nanotransportadores, combinando as propiedades únicas dos nanocompostos con técnicas de encapsulación de vangarda. Estes avances teñen un gran potencial para mellorar a entrega de axentes terapéuticos e mellorar as modalidades de imaxe, o que contribúe a avances significativos no campo da biomedicina.

1.3 Propiedades de transporte

Esta liña de investigación ten como obxectivo desenvolver nanomateriais de última xeración que poidan funcionar como portadores altamente efectivos para a entrega de medicamentos en aplicacións terapéuticas avanzadas e tecnoloxías de imaxe. O noso traballo céntrase na creación de novos nanotransportadores, combinando as propiedades únicas dos nanocompostos con técnicas de encapsulación de vangarda. Estes avances teñen un gran potencial para mellorar a entrega de axentes terapéuticos e mellorar as modalidades de imaxe, o que contribúe a avances significativos no campo da biomedicina.

The following research groups belong to this area:

Nanomateriais Biomiméticos (Biomimat)

Nanomateriais Biomiméticos (Biomimat)

Luis M. Liz-Marzán

Flecha
Química Coloidal

Grupo de NanoBioMateriais Funcionais (FunNanoBio)

Isabel Pastoriza Santos

Flecha
Materiais Magnéticos

Nanomateriais Híbridos (HNG)

Verónica Salgueiriño Maceira

Flecha
Team Nanotech

TeamNanoTech (TNT)

Miguel Ángel Correa Duarte

Flecha
Quimica organica

Química Orgánica (ORCHID)

Ángel Rodríguez de Lera

Flecha
Química analítica e alimentaria, biotoxinas

Innovación en Agrolimentación e Saúde (CI8)

Ana Gago Martínez

Flecha
Enxeñería Química

Biomasa e Desenvolvemento Sostible (EQ-2)

Herminia Domínguez González

Flecha
Inmunoloxía

Inmunoloxía (IN1)

África González Fernández

Flecha
Física e química de materiais (MCPG)

Física e Química de Materiais (MCPG)

Lakshminarayana Polavarapu

Flecha