GL EN

Eventos

Taller Apálpate - ADICAM 15 marzo 2022 Sala de Videoconferencias (Torre CACTI)

O martes 15 de marzo de 2022 ás 13:00h contaremos con ADICAM (Asociación de Diagnosticado@s de cancro de Mama e Xinecolóxico de Pontevedra), que impartirá un taller presencial sobre a detección precoz do cancro de mama grazas á autoexploración. As prazas están limitadas a 25 persoas e terá preferencia o #teamCINBIO.

Podes apuntarte a través do seguinte formulario:

TALLER APÁLPATE

A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos.