GL EN

Eventos

Introdución á Citometría de fluxo - 2023 20 marzo 2023

Formación científica

O curso de Introdución á Citometría de fluxo terá lugar no CINBIO os días 20, 21 y 29/30 de marzo (programa aquí), cun aforo máximo de 20 persoas. A formación contará cunha parte teórica e outra parte práctica, nas que se tocarán aspectos tanto de citometría analítica como citometría sorting.

O curso terá o seguinte custo, en función das tarifas segundo tipo (para consultar tarifa aplicada: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2023-01/maqueta_orzamentos_2023_0.pdf):

  • Usuarios tipo A (Universidade de Vigo): 55 euros
  • Usuarios tipo B (organismos públicos de investigación): 110 euros
  • Usuarios tipo C (empresas privadas ou centros de investigación privados): 250 euros

O pago farase a través da plataforma LIMS e as indicacións para facelo recibiranse unha vez realizada a inscrición. 

Aquelas persoas interesadas en obter máis información, poden contactar directamente con Mercedes Peleteiro, responsable do servizo de citometría do CINBIO en mpeleteiro@uvigo.es.

Plazas completas.