GL EN

Eventos

Seminario #TechLab - Módulo de xestión de material funxible de investigación: implantación e seguimento 21 maio 2024

O martes 21 de maio ás 11:00 horas Juan Carlos García, Director de Consultoría e Proxectos de Alatel, impartirá o seminario Módulo de xestión material funxible de investigación: implantación e seguimento

A formación impartirase en modalidade on-line a través de Teams.

Poderase acceder a través desta ligazón.

Id. de reunión: 320 011 445 674

Código de acceso: jekrkk

Resumo: 

Realizar un inventario e xestionar eficientemente o material funxible de investigación nun laboratorio é fundamental para ter un control completo dos recursos dispoñibles, evitando a duplicación de pedidos e a perda de material. Ademais, esta xestión asegura que os recursos se utilicen de maneira óptima, maximizando a súa vida útil e reducindo os custos asociados, contribuíndo á eficencia operativa do laboratorio. É por iso polo que, desde o CINBIO, se implementou un módulo de xestión de material funxible de investigación e equipamento no LIMS, co obxecto de completar e mellorar as ferramentas postas a disposición do persoal do centro.

Durante o seminario, exploraranse as posibilidades de xestión, almacenamento e distribución do material funxible, así como as técnicas para obter información sobre existencias e optimizar así o uso do material e reducir desperdicios.

En resumo, este módulo proporcionará ás persoas participantes as habilidades necesarias para administrar eficientemente os recursos materiais empregados no laboratorio e destinados á actividade experimental do persoal investigador.