GL EN

Eventos

#teamCINBIO Gathering - Xornada de proxección do centro 15 febreiro 2024 Sala do edificio CITEXVI

Teambuilding

XORNADA DE PROXECCIÓN DO CENTRO

O xoves 15 de febreiro celebreremos unha xornada de reunión do #teamCINBIO para analizar e poñer en común os últimos resultados obtidos, as novas incorporacións, así como o cambios nas liñas estratéxicas que marcarán o futuro do CINBIO. Ademais, remataremos a xornada compartindo un pequeno ágape.

A reunión terá lugar na sala do edificio CITEXVI, ás 12:30 horas

Para asistir é imprescindible inscribirse previamente a través do seguinte formulario:

teamCINBIO gathering

A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos.