GL EN

Eventos

Tese doutoral - Daniel García Lojo 01 marzo 2022

O 1 de marzo de 2022 Daniel García Lojo presentará a súa tese de doutoramento baixo o título Plasmonic gold assemblies: synthesis, characterization and sensing applications. Será ás 15:00h a través do Campus Remoto da UVigo (EIDO - Sala Tesis 1).