GL EN

Oferta de emprego: CINBIO 35. Predoc Researcher on Biology and Materials Science

Oferta de emprego: CINBIO 35. Predoc Researcher on Biology and Materials Science

Fecha Inicio: 22 maio 2019
Fecha Fin: 04 xuño 2019
1250€/mes
Tempo completo

Química coloidal

Perfil: O Centro de Investigación Biomédica (CINBIO) ofrece unha praza predoutoral provisional a tempo completo para un candidato altamente motivado e cualificado en “Bioloxia e Ciencias de Materiais”, relacionado co área de Innovación: novos métodos de prevención, diagnóstico e terapia, no Grupo Química Coloidal , en Vigo.

Prazo: 4 meses (a partir de xuño de 2019), e pode renovarse.

Actualización:

20 xuño, 2019:

O Comité de Recursos Humanos publica a  CINBIO 35 Final Evaluation Resolution.

Hai cinco días para reclamacións (ata o 26xuño2019, 12:00H).

Convocatoria: información e documentación para os solicitantes (anexo I e anexo II)

Prazo de solicitude: ata o 4 de xuño de 2019 (16:00 horas, hora local).

Publicado tamén aquí:

EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/410449

UVIGO: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/22948Mandatory Degrees:

  • Degree in Biology.
  • Masters Degree in Biotechnology or related disciplines, obtained before signing the contract.

Expected Skills:

  • Some experience in molecular biology techniques, cell cultures, bioconjugation of nanomaterials, confocal and Raman scattering spectroscopy.
  • Language skills: good level of English.
  • Excellent communication skills; and willing to advance on their PhD pursuit.

Salary:  It is 1250 €/month, before taxes (gross salary + employee social costs). It is also covered end of contract compensation, and social security costs from employer side.

Evaluation Criteria:

  • Official Academic degrees.
  • CV, research  experience, communication skills, level of english.
  • A personal interview may be requested.

Please, send the required documents (described in Annex I, and Annex II) to cinbio@uvigo.es.

Evaluation process:

The Evaluation Board will decide on selection and hiring. 

Please, find in this website more information about CINBIO; and updates about the recruitment process.

PROCESO:

10 xuño, 2019:

O Comité de Recursos Humanos publica a  CINBIO 35 List of Admitted & Rejected candidates..

Hai cinco días para reclamar (ata o 17 xuño, 9:00H).

18 xuño, 2019:

O Comité de Recursos Humanos publica a  CINBIO 35 Final List of Admitted & Rejected candidates.

20 xuño, 2019:

20 xuño, 2019:

O Comité de Recursos Humanos publica a  CINBIO 35 Final Evaluation Resolution.

Hai cinco días para reclamacións (ata o 26xuño2019, 12:00H).