GL EN

TFG TFM e Practicas

TFG TFM e Practicas

Fecha Inicio: 26 febreiro 2019
Fecha Fin: 30 xuño 2019

Logos grupos

Os grupos do CINBIO abren os seus laboratorios aos estudantes motivados de TFG, TFM e outros.

Grupo Biomasa e Desenvolvemento Sostible. Ourense
Liña de investigación Obtención de produtos de interese para a industria alimentaria e farmacéutica a partir de biomasa de orixe vexetal ou mariña, integrando coñecementos de química, enxeñería química, enzimoloxía e microbioloxía.
Lugares ofrecidos 1, en Ourense.
Tipo de práctica finalización do TFG, ou TFM, prácticas curriculares e extracurriculares, acordo cos institutos de formación profesional.
Duración da práctica segundo a tipoloxía dos mesmos
Periodo de xuño a setembro
Persoa de contacto María Dolores Torres Pérez. matorres@uvigo.es 988387082 / 988387075.
 
Grupo Neurociencia, Vigo.
Liña de investigación Canles iónicos e comportamento neuronal. Introdución á electrofisioloxía.
Lugares ofrecidos 1 TFG máis 1 TFM, en Vigo.
Tipo de práctica TFG (Traballo Fin de Grao). TFM (Traballo Fin de Master).
Período de tempo segundo o tipo de prácticas
Cando de xuño a setembro (contactar)
Persoa de contacto José Antonio Lamas Castro. antoniolamas@uvigo.es 986812563 / 986814067