GL EN

Oferta de servizos

Transferencia

Para que os membros do CINBIO poidan desenvolver as súas investigacións, contamos con múltiples laboratorios con equipos adaptados ás necesidades de cada grupo.

Para utilizalos, será necesario reservalos con anterioridade e facturarase desde o inicio da reserva. Ademais, os servizos utilizados deberán mencionarse na parte de agradecementos das publicacións.

Bioexperimentación Sala ANCB-2

Citometría de Fluxo

Histoloxía

Microscopía

Laboratorio NCB-3

Bioloxía Molecular

Cultivo Celular

Aplicacións de Software