GL EN

Capacidades tecnolóxicas

Os catorce grupos do CINBIO realizan as súas investigacións co fin último de transferirllas á sociedade. No último período, cada grupo desenvolveu ou realizou estudos susceptibles de que moitas empresas poidan codesenvolver, adquirir ou colaborar coa investigación ou a tecnoloxía orixinada.

Neste apartado realízase unha selección das capacidades máis importantes do último período, podes descargar todas no seguinte documento ou consultalas por grupo.

Descargar documento
Cinbio, investigadores e investigadoras do máis alto nivel

Laboratorio de Enfermidades raras

Biomasa e Desenvolvemento Sostible (EQ2)

Sistemas Informáticos de Nova Xeración (SING)

TeamNanoTech (TNT)

Química Orgánica (ORCHID)

Materiais Magnéticos (MMG)

Innovación en Agrolimentación e Saúde (IAS)

Física Aplicada

Laboratorio de Endocrinoloxía (LabEndo)

Neurociencia (FB3 B)

Inmunoloxía (IN1)

Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa (Sidor)

Grupo de NanoBioMateriais Funcionais (FunNanoBio)

Filoxenómica

Group of Advanced Materials (GAME)

Neurocircuits

Computational Molecular Evolution (CME)

Física e Química de materiais

Synthetic Biology Group (SynBio)