GL EN

Oferta de servizos

citometría

Citometría de Fluxo

Esta ferramenta permite facer unha análise multiparamétrica (tamaño, complexidade, cantidade de ADN, fenotipo etc.) de mostras formadas por suspensións celulares ou subcelulares con distinta procedencia.

Proporciona moita información rapidamente obtendo datos moi representativos dunha poboación a partir dunha cantidade mínima de mostra. Tamén pode ofrecer a posibilidade de facer separación de diferentes poboacións celulares en función do equipo. Esta técnica ofrece múltiples aplicacións tanto en humanos coma en plantas e microorganismos.

Os equipos dispoñibles son:

 • Citómetros de fluxo analizadores:

  • FC500 (Beckman Coulter) - Manual
  • Accuri C6 (Becton Dickinson) - Manual
  • Cytoflex S (Beckman Coulter) - Manual
 • Citómetro Cell sorter:

  • FACSAriaIII (Becton Dickinson) - Manual
 • Equipo para Multiplexing:

Responsable do Servizo

Mercedes Peleteiro Olmedo
Mercedes Peleteiro Olmedo

Responsable

Doutorada en Bioloxía pola Universidade de Vigo (2015), especializouse durante a súa carreira investigadora en Citometría de Fluxo, o que lle permitiu incorporarse ao CINBIO como responsable desta área e da de Bioloxía Molecular.

Colabora activamente nos proxectos de varios grupos de investigación do CINBIO e outras entidades dos eidos biomédico e biotecnolóxico. Ademais, está involucrada en varios programas docentes de divulgación da Universidade de Vigo.