Inicio

CINBIO. Centro Singular de Investigación de Galicia.

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) é un centro de investigación multidisciplinar da Universidade de Vigo. A súa orixe esta na necesidade de dotar dun equipamento e infraestrutura común ós investigadores especializados en biomedicina da Universidade de Vigo. O Centro ofrece servizos de investigación, acolle instalacións bio-experimentais e un laboratorio BSL3, único no noroeste de España.

Somos máis de 200 persoas, incluíndo profesores, doutores, estudantes de doutoramento e técnicos de laboratorio; que inicialmente foron agrupados no INBIOMED, máis de dez anhos traballando en colaboración cos hospitais da rexión, outras universidades, industria, gobernos rexionais e locais.

O CINBIO esta situado no campus universitario de Vigo no edificio anexo ó CACTI (Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación) e ó lado do CITEXVI (Cidade Tecnolóxica de Vigo).